Informace o používání souborů cookies

Informace o používání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích uživatele sítě internet tímto informujeme, že tento web http://olymp-pub.cz využívá pro svoji činnost soubory cookies. Používáme soubory cookies jako naprostá většina webových stránek, e-shopů a jiných aplikací. Soubory cookies jsou běžnou součásti internetové prezentace a nenarušují chod Vašeho zařízení nebo internetového prohlížeče. Používání souborů cookies je zdarma a zcela na straně uživatele sítě internet, kdy tento může soubory cookies ukládat, omezit je či zcela zakázat. Nařízením EU je však provozovatel internetové prezentace o využívání souborů cookies povinen uživatele sítě internet informovat.

Co jsou soubory cookies? Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do zařízení uživatele internetu za účelem identifikace zařízení ze kterého je webová stránka otevřena včetně typu internetového prohlížeče, sledování návštěvnosti, zobrazení a k identifikaci individuálních preferencí uživatele sítě internet, tedy zejména webových stránek. Soubory cookies jsou základem pro uživatelsky příjemné online prostředí, mohou šetřit čas a používání webového rozhraní mohou činit uživatelsky jednodušší a příjemnější.

K čemu používáme soubory cookies? Soubory cookies používáme ke statistickému zaznamenání návštěvnosti, měření návštěvnosti, k identifikaci chování uživatele sítě internet, zabezpečení sítě a získávání informací o preferencích uživatele pro případné zobrazení reklamních jednotek včetně jejich výkonu.

Jaké druhy souborů cookies může web http://olymp-pub.cz používat? Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné soubory cookies jsou uloženy ve Vašem počítači nebo přenosném zařízení jen do okamžiku zavření okna prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení mezi jednotlivými webovými stránkami a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat Váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat Vás osobně. Trvalé cookies tedy umožňují přizpůsobovat naše stránky Vašim zájmům bez konkrétní identifikace uživatele sítě internet.

Jaké soubory cookies web http://olymp-pub.cz používá zejména? Při každé návštěvě těchto webových stránek si analytický software ukládá anonymní analytické soubory cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na web http://olymp-pub.cz opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se uživatelé na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely tento web využívá také nástroj Google Analytics. Měření návštěvnosti technologií Google Analytics: Služba Google Analytics použı́vá souborů cookies. Informace o užı́vánı́ stránky spolu s obsahem souboru cookies bude společnostı́ Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech (USA). Google využı́vá těchto informacı́ pro účely vyhodnocovánı́ chování uživatelů webové stránky a vytvářenı́ zpráv o jejı́ aktivitě určených pro jejı́ provozovatele a dále pak pro poskytovánı́ dalšı́ch služeb týkajı́cı́ch se činnostı́ na stránce a užı́vánı́ internetu vůbec. Společnost Google může také poskytnout tyto informace třetı́m osobám, bude-li to požadováno v souvislosti s porušením platných zákonů.

Povolení používání souborů cookies. Prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče na libovolném zařízení lze zobrazit url adresu http://olymp-pub.cz. Ve spodní části se nachází lišta s informacemi o využívání souborů cookies. Pokud s využitím souborů cookies souhlasíte, klikněte na tlačítko "ROZUMÍM". Dle nastavení Vašeho aktuálně používaného internetového prohlížeče dojde k ukládání souborů cookies.

Zakázání používání souborů cookies. Prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče na libovolném zařízení lze zobrazit url adresu http://olymp-pub.cz. Zakázání používání souborů cookies můžete však provést kdykoliv prostřednicvím nastavení aktuálně používaného internetového prohlížeče. Jak na to, se dozvíte na konkrétních stránkách uživatelské podpory každého jednoho z využívaných internetových prohlížečů.

Informace o používání souborů cookies třetími stranami. Web http://olymp-pub.cz může obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které rovněž využívají souborů cookies. Není technologicky možné ovlivnit využívání souborů cookies webovými stránkami nebo aplikacemi třetích stran. Pokaždé se tedy pečlivě informujte o využívání souborů cookies na konkrétní internetové stránce, kterou navštívíte a proveďte Vaše případná individuální nastavení.

Vyloučení odpovědnosti. Není možné zodpovídat za využívání souborů cookies webovými stránkami nebo aplikacemi třetích stran. Uživatel sítě internet, který aktuálně souhlasí / nesouhlasí s využitím souborů cookies na webu http://olymp-pub.cz tímto bere na vědomí, že nastavení souborů cookies je zcela na uživateli konkrétní webové stránky a tak nelze převzít jakoukoliv odpovědnost za případná nastavení souborů cookies či způsobené škody.

Datum poslední aktualizace:

Tyto Informace o využívání souborů cookies jsou platné k 01. 01. 2020.